Nazwa: Wzmocnienie wiaduktu nr 3 w ciągu LK nr1
Zakres prac: Wykonanie ściągów sprężonych na wiadukcie kolejowym
Miejsce: 144,595 km w ciągu linii kolejowej nr 1 na odcinku Koluszki – Częstochowa
Termin realizacji: czerwiec 2016
Generalny Wykonawca: VIAS Y CONSTRUCCIONES S.A

Zobacz również: