Wykonanie zagospodarowania skarpy wraz z robotami towarzyszącymi