Budownictwo kubaturowe

Realizacje stanów surowych (wykonawstwo konstrukcji żelbetowych i prac murowych) budynków:

  • mieszkalnych 1- i wielorodzinnych
  • użyteczności publicznej
  • przemysłowych (hale, obiekty magazynowe)

Specjalistyczne roboty żelbetowe w zakresie wykonawstwa budowli takich jak:

  • fundamenty pod maszyny
  • mury oporowe
  • zbiorniki i baseny
  • szyby windowe

Wykonywanie obliczeń i projektów zamiennych w powyższym zakresie,
Renowacja i kompleksowe remonty budynków starych i zabytkowych
Roboty wykończeniowe i realizacje do stanu deweloperskiego;
Roboty ziemne przy budowie fundamentów,
Wycinka drzew i krzewów na terenach przygotowywanych pod inwestycje infrastrukturalne i kubaturowe,
Rekultywacja terenów po budowie:
Układanie kostki brukowej (ścieżki, drogi, parkingi, perony itp.)