Roboty inżynierskie

ZAKRES DZIAŁALNOŚCI

Specjalistyczne roboty inżynierskie

SPRĘŻANIE

System sprężania jest przeznaczony dla konstrukcji betonowych, stalowych i kompozytowych. Dostępna jest szeroka gama różnych systemów.

A) System sprężenia kablowego,
B) System sprężenia jednosplotowego bezprzyczepnościowego 1C15,
C) System sprężania prętami wysokiej wytrzymałości.

A. SYSTEMY SPRĘŻENIA KABLOWEGO

a) System sprężenia wewnętrznego MTAI

System stosowany w zamkniętych ustrojach konstrukcji z betonu.
Dzięki kompaktowej geometrii i odpowiednim kącie odchylenia, jest to najbardziej użyteczny i wysoce wydajny system dla zastosowań sprężeń wewnętrznych.
Jest produkowany fabrycznie w wersji czynnej (MTAI) oraz biernej (MTAIM).
Poprzez zakotwienie czynne realizuje się naciąg kabla, może ono również służyć jako zakotwienie bierne.
Systemu MTAI zawiera zintegrowany system łączników MTG. Łączniki kabli używane są w celu zapewnienia ciągłości kabli, które ze względu na swoją długość lub sposób wykonania, nie mogą być wbudowane i naciągane jako jeden element.
Zakotwienie czynne MTAI

Zakotwienie czynne MTAI

Zakotwienie czynne MTAI – przekrój

Zakotwienie bierne MTAI

Zakotwienie bierne MTAI

Zakotwienie bierne MTAI - przekrój

Zakotwienie bierne MTAI – przekrój

Łącznik MTG

Łącznik MTG

b) System sprężenia zewnętrznego MTAIE

System MTAIE służy spełnienia wymagań dla całkowitej ochrony kabli sprężanych przed czynnikami korozji. System jest całkowicie wodoszczelny. Kable są szczelnie zamknięte w osłonkach z polietylenu chroniących przed czynnikami zewnętrznymi, zaczynając od bloków kotwiących. System posiada wszystkie typy zakotwień jak w systemie MTAI. System ten często stosowany jest w konstrukcjach stalowych, zespolonych oraz przy wzmocnieniu istniejących konstrukcji z betonu.

Łącznik MTG

c) System PTS FLAT

Specjalne zakotwienie płaskie dla płyt sprężanych jest dostępne i szeroko stosowane w budynkach piętrowych.

Zakotwienie PTS FLAT

Zakotwienie PTS FLAT

Zakotwienie PTSE FLAT

d) Systemy specjalistyczne MTAID i MTRN

Zakotwienie MTAID to system elektrycznie izolowanego sprężenia w celu spełnienia wymagań dla całkowitej ochrony kabli sprężanych przed czynnikami korozji. Ochrona elektryczna jest zapewniona przez osłonięcie kabla z dielektrycznych materiałów wykonanych z polietylenu wysokiej gęstości, która obejmuje sploty również w strefie zakotwienia.

Zakotwienie dielektryczne MTAID

Zakotwienie dielektryczne MTAID

Zakotwienie MTRN pozwala na dostosowanie się w dowolnym momencie do obciążenia, w zależności od zachowania się konstrukcji i wymagań konstrukcyjnych projektu. Daje również możliwość kontrolowania obciążeń, w szczególności w pierwszym okresie po instalacji kabli, kiedy zarówno relaksacja splotów jak i efekt lepkości betonu może wpływać na działające siły. Zakotwienia MTRN wykonane jest z gwintowanych zakotwień z nakręcanym pierścieniem. Dostosowanie obciążeń odbywa się za pomocą specjalnego pierścienia prasy, zaprojektowanego głównie dla tych zastosowań.

Zakotwienie dielektryczne MTRN

Zakotwienie dielektryczne MTRN

B. System sprężenia jednosplotowego bezprzyczepnościowego 1C15

System przeznaczony do zastosowania w smukłych płytach betonowych.
Liny w tym systemie są fabrycznie zaopatrzone w system ochrony antykorozyjnej złożony z polietylenowej osłonki wypełnionej smarem.
Zakotwienie jednosplotowe typu 1C15 zostało zaprojektowane do użytku z nasmarowanym splotem.
Dostępne jest zakotwienie czynne, bierne i łącznikowe.

Korzyści zastosowania systemu jednosplotowego:

zmniejszeni grubości płyty
szybkość wykonania.
wysokie ograniczenie szerokości rys
większe rozpiętości przęseł (z redukcją ilości słupów)
zmniejszenie ciężaru płyty
bardzo niski współczynnik tarcia
bardzo dobra ochrona przed korozją
brak potrzeby spoinowania
bardzo dobra odkształcalność w zakresie projektowania i w sposobie użytkowania
Zakotwienie czynne 1C15

Zakotwienie czynne 1C15

Zakotwienie bierne 1C15

Zakotwienie bierne 1C15

Zakotwienie łącznikowe 1C15

Zakotwienie łącznikowe 1C15

c. Systemy sprężania prętami wysokiej wytrzymałości

Zaopatrujemy w gwintowane pręty stalowe w konstrukcjach budowlanych, drogach, mostach oraz wiaduktach, tunelach i szybach górniczych.
Systemy sprężania prętami zapewniają średnicę od 12 do 75 mm i są stosowane na całym świecie w zastosowaniach kablobetonowych i strunobetonowych. Dostępne są różne gatunki stali oraz różne systemy ochrony przed korozją.

Główne zalety to:

łatwa obsługa na miejscu;
stały gwint na całej długości pręta, który zapewnia optymalną przyczepność do betonu na miejscu;
cięcie na wymiar oraz możliwość wydłużenia za pomocą łączników w dowolnym ułożenia pręta;
różne możliwości ochrony przed zjawiskami korozyjnymi: ocynkowanie, ocynkowanie ogniowe, warstwa epoksydowa, malowanie zgodne z wieloma normami;

Dla wyjątkowych zastosowań dostępnych jest więcej gatunków stali.

Dostępnych jest kilka rodzajów osprzętu w celu spełniania wszystkich wymagań projektowych. Pełna gama złączek, nakrętek i płyt kotwiących, w tym specjalne elementy mogą być dostarczone na życzenie. TENSIT zapewnia szeroki zakres dostosowywania produktu do aplikacji wymagających nowych i różnych kształtów.

pręty
przekrój pręty

ŁOŻYSKA

Dostarczamy oraz wykonujemy montaż łożysk mostowych. Wyróżniamy w swojej ofercie następujące typy łożysk:

A) ŁOŻYSKA SFERYCZNE TS
B) ŁOŻYSKA GARNKOWE TS
C) ŁOŻYSKA ELASTOMEROWE TR

a) Łożyska sferyczne TS

Łożyska sferyczne są urządzeniami wykonanymi ze stali – zdolne do przenoszenia pionowych i poziomych obciążeń pomiędzy fundamentem a ustrojem nośnym. Łożyska posiadają działanie zawiasu kulistego. Maksymalne przechylenia łożyska wynoszą aż +/- 3 stopnia (+/- 0,052 radiana) w dowolnej osi poziomej i osi pionowej. Łożyska są produkowane zgodnie z wymogami normy PN-EN 1337.

Dostępne są trzy różne rodzaje łożysk typu TS:
TSF – Łożysko sferyczne stałe
TSL – Łożysko sferyczne Jednokierunkowo Przesuwne (w kierunku podłużnym lub poprzecznym)
TSM – Łożyska Sferyczne Wielokierunkowo Przesuwne

łożyska sferyczne

b) Łożyska garnkowe TS

Łożyska garnkowe są urządzeniami zdolnymi do przenoszenia pionowych i poziomych obciążeń pomiędzy fundamentem a ustrojem nośnym. Głównym elementem łożyska garnkowego jest stalowy element w którym umieszczona jest płytą elastomerowa. Płyta elastomerowa w garnku jest szczelnie zamknięta i pod wpływem obciążenia zachowuje się jak nieściśliwa ciecz. Łożyska garnkowe mogą być stosowane we wszystkich typach obiektów inżynierskich. Łożyska są produkowane zgodnie z wymogami normy PN-EN 1337.

Dostępne są trzy różne rodzaje łożysk typu TP:
TPF – Łożysko Garnkowe stałe
TPL – Łożysko Garnkowe Jednokierunkowo Przesuwne (w kierunku podłużnym lub poprzecznym)
TPM – Łożyska Garnkowe Wielokierunkowo Przesuwne

łożyska garnkowe

c) Łożyska elastomerowe TR

Łożyska elastomerowe są urządzeniami zdolnymi do dostosowania się ruchów translacyjnych w dowolnym kierunku i ruchów obrotowych wokół dwóch poziomych osi obrotu za pomocą odkształcenia elastycznego. Łożyska elastomerowe zbudowane są głównie z na przemian ułożonych warstw elastomeru i blach stalowych, związanych ze sobą chemicznie podczas procesu wulkanizacji lub przy pomocy użycia gumy. Aby rozszerzyć zakres stosowania łożysk można je łączyć z urządzeniami uzupełniającymi, na przykład jako układ przesuwny tymczasowy lub stały, lub system utwierdzony w dowolnym kierunku. Standardowo produkowane są w kształcie prostokątnym (kształt kołowy na życzenie). Łożyska elastomerowe są bezproblemowe w instalacji. Łożyska są produkowane zgodnie z wymogami normy PN-EN 1337.

łożyska elastemerowe

PODWIESZENIE

a) System TSR

system tsr
mosty fot
Pierwszy most podwieszany systemem Tensacciai został wybudowany w 1980 roku.
System TSR zawiera wiązki równoległych splotów o średnicy 15,7 mm, galwanizowanych pojedynczo, woskowanych w osłonie hdpe. Liny są kotwione przez zastosowanie specjalnych mechanicznych klinów w głowicy.
Z technologicznego punktu widzenia nie ma ograniczeń w zastosowaniu splotów o różnych właściwościach, jednak sploty o średnicy 15,7 mm obecnie osiągają najlepszą równowagę pomiędzy wydajnością i ceną. Wychodząc od średnicy slotu 15,7 mm, kable kilku rozmiarów można otrzymać od najmniejszych 3 linowych (3TSR15) do największych i najbardziej złożonych 127 linowych (127TSR15), zgodnie z zasadą modularności.
Każdy kabel typu „TSR” składa się z zakotwienia stałego i regulowanego. Każdy kabel stanowi niezależny element konstrukcji. Cięgna z konstrukcją połączone są poprzez docisk nakrętki głowicy kotwiącej do płyty oporowej. Opcjonalnie, zakotwienia mogą być wyposażone w czujniki, pozwalające na pełną skalę monitorowania siły w kablu.
Lina na długości jest prowadzona w osłonkach hdpe z podwójnymi spiralnymi żebrami w celu zredukowania drgań powodowanych przez wpływ wiatru i deszczu. Liny są w pełni uszczelnione przed przedostaniem się wilgoci do ich wnętrza. Zabezpieczenie stali na całej długości składa się z trzech barier ochrony antykorozyjnej.
Kable „TSR” zostały przebadane zgodnie z najsurowszymi normami międzynarodowymi, dając zadawalające wyniki. Są one stale ulepszane i poddawane naszej akcji Badania i Rozwoju.

b) System TSRF

system tsrf
system tsr2
System TSRAF stosuje się w konstrukcjach lekkich i we wszystkich przypadkach gdzie projekt przewiduje zastosowanie zewnętrznych zakotwień na konstrukcji.
Zastosowanie obejmuje kable lub wieszaki dla mostów łukowych, kładek dla pieszych, dachów wiszących i innych konstrukcji kablowych. System kabli TSRAF składa się z wiązki równoległych splotów kotwionych pojedynczo. Cięgna są lekkie i z łatwością można je prefabrykować. Uproszczony projekt zakotwień i prefabrykowanych kabli umożliwia proste zamontowanie do konstrukcji i sprawia że system jest wysoce konkurencyjny zachowując odporność zmęczeniową i wydajną ochronę korozyjną.
System TSRAF zapewnia zakotwienia regulowane i stałe. Na obu końcach może być zastosowane zakotwienie widelcowe lub zakotwienie cylindryczne. Oba rodzaje zakotwień mogą być prefabrykowane. Dzięki temu może być zastosowany zarówno na płycie, pylonach bądź łukach.
Nowe rozwiązania mogą być realizowane przez Techniczny Oddział Tensitu w przypadku dopasowania specjalnych wymagań projektowych.

KOMPLEKSOWE REMONTY OBIEKTÓW MOSTOWYCH

Budownictwo mostowe jest fundamentem naszej firmy. Wykonujemy kompleksowe remonty obiektów mostowych kolejowych oraz drogowych, począwszy od przepustów rurowych po kilku przęsłowe estakady. Wykonujemy odtworzenia, naprawy oraz przebudowy przyczółków, ciosów podłożyskowych i skrzydeł. Wykonujemy naprawy lub wzmocnienia ustrojów nośnych. Chętnie podejmujemy się nietypowych i skomplikowanych robót.  

remonty obiektów mostowych

PODNOSZENIE OBIEKTÓW MOSTOWYCH

Wykonujemy podnoszenia obiektów mostowych począwszy od projektu podnoszenia, projektu podpór tymczasowych, doboru hydrauliki siłowej po demontaż i montaż łożysk wraz z wykonaniem podlewek na ciosach podłożyskowych. Posiadamy sprawdzone systemy hydrauliki siłowej o szerokim asortymencie siłowników o różnych gabarytach, nośności i skoku tłoka.

podnoszenie obiektów mostowych